Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov - katalog Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Rejstřík pro pole Klíčové slovo - část N  

LANius


Části : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, zpět

 
  << Vyhledávat ve všech dokumentech - zde jsou použité termíny : >>  
N-A-POST (1)
nabídka
nabídka logistických služeb (1)
nabídka peněz (1)
nabídka práce (2)
nabídka služeb (2)
nabídka zájezdů (1)
nabídka zapojčitelných fondů (1)
nabídková křivka (1)
nabídkové řízení (1)
nabídky (1)
nabídky banky (1)
nabídky cestovních kancelář.. (1)
nabíjecí stanice (2)
nabízené množství (1)
nábor (2)
nábor žáků (1)
náboženská turistika (1)
náboženské aspekty (1)
náboženský (1)
náboženství (7)
nábytek (3)
nadaňové náklady (1)
nadměrná doprava (1)
nadměrná přeprava (2)
nadměrný náklad (2)
nadměrný odpočet (1)
nadnárodní organizace (1)
nádraží (1)
nadregionální funkce (1)
nadrozmerná doprava (1)
nadrozměrná doprava zásilek (1)
nadrozměrná přeprava (4)
nadrozměrné zboží (1)
nadrozmerný náklad (1)
nadrozměrný náklad (4)
nadřízený (1)
nadspotřeba (1)
nadstandard (1)
nadstavby operačního systému (1)
nadzemní čerpací stanice (1)
náeodní shromáždění (1)
nafta (1)
náhodná složka (1)
náhodné jevy (1)
náhodné procesy (1)
náhodné vektory (1)
náhodné veličiny (2)
náhodný jev (1)
náhodný výběr (1)
náhrada kombinované dopravy (1)
náhrada škkody (1)
náhrada škody (1)
náhradní autobusová doprava (3)
náhradní díly (5)
náhradní doprava (1)
náhrady (1)
Náchod (1)
nájem (1)
nájem podnájem (1)
nájemné (1)
nájemní cena (1)
nájezdové trasy (1)
nájmy (1)
náklad (8)
náklad na balík (1)
nakladač (1)
nakládání (2)
nakládání a manipulace s od.. (1)
nakládání s komunálními odp.. (2)
nakládání s nepotřebným maj.. (1)
nakládání s odpadem (7)
nakládání s odpady (28)
nakládání se zdravotním odp.. (1)
nakladatelství (1)
nakládka (2)
nakládka zboží (1)
nakládka, vykládka (1)
nákladná cestná doprava (1)
nákladní (4)
nákladní  list CIM (1)
nákladní autodoprava (1)
nákladní automobil (4)
nákladní automobil, přeprav.. (1)
nákladní automobilová dopra.. (1)
nákladní doprava
nákladní doprava a přeprava (1)
nákladní doprava ve společn.. (1)
nákladní doprava, nadrozměr.. (1)
nákladní kamionová doprava (1)
nákladní letecká doprava (1)
nákladní lodní doprava (1)
nákladní parníky (1)
nákladní přeprava (4)
nákladní silniční doprava (5)
nákladní vlak (1)
nákladní vlaky (1)
nákladní vozidla (1)
nákladní vozidlo (9)
nákladní vozidlo s odlehčen.. (1)
nákladní vůz (4)
nákladní železniční doprava (2)
nákladní železniční přeprava (1)
nákladová analýza (1)
nákladová inflace (1)
nákladová položka (1)
nákladová střediska (1)
nákladové agregáty (1)
nákladové modely (1)
nákladové modely ve skladov.. (1)
nákladové středisko (1)
nákladové účetnictví (2)
nákladovost (2)
náklady (>99)
náklady a výnosy (3)
náklady dopravní společnosti (1)
náklady exekuce (1)
náklady firmy (1)
náklady kapitálu (1)
náklady kvality (1)
náklady na balení (1)
náklady na cizí kap.,a na v.. (1)
náklady na dopravu (1)
náklady na oběh (1)
náklady na objednávku (1)
náklady na odstranění odpadu (2)
náklady na opravy a údržbu (1)
náklady na přepravu (1)
náklady na skladování (1)
náklady na služby (1)
náklady příležitosti (2)
náklady směny (1)
náklady technologie (1)
náklady vlaku (1)
náklady výrobního procesu (1)
náklady zaměstnanosti (1)
nákresný jízdní řád (1)
nákresy (1)
nákup
nákup a zásobování (1)
nákup materiálu (3)
nákup náhradních dílů a skl.. (1)
nákup nářádí (1)
nákup nástrojů (1)
nákup obalů (1)
nákup podniku (1)
nákup služeb (1)
nákup služeb v mlékárně (1)
nákup ve firmách (1)
nákup, ABC analýza (1)
nákup, výroba, uskladnenie,.. (1)
nákupčí (1)
nákupná logistika (1)
nákupní a zásobovací logist.. (1)
nákupní cyklus (1)
nákupní činnost (3)
nákupní činnosti (2)
nákupní chování (1)
nákupní chování zákazníků (1)
nákupní logistika (8)
nákupní logistika mléka (1)
nákupní oddělení (1)
nákupní operace (1)
nákupní proces (8)
nákupní rozhodovací proces (1)
nákupní rozhodování (1)
nákupní řetězce (1)
nákupní situace (1)
nákupní skupina (1)
nákupní skupiny (1)
nákupní strategie
nákupní trh (1)
nákupní vyjednávání (1)
nakupování (2)
nakupování v EU (1)
nákupy (2)
náležitosti nabídky (1)
namen (1)
Namen, Zahlen,Daten,Fakten (1)
Namen,Zahlen,Daten, Fakten (1)
náměstí (1)
náměty na zlepšení kultury.. (1)
námorná preprava (2)
námořní (2)
námořní doprava (18)
námořní kontejner (1)
námořní kontejnerová přepra.. (1)
námořní loď (1)
námořní oddělení (1)
námořní provoz (1)
námořní přeprava (6)
námořní sazba (1)
námořní sběrná služba (1)
NAND (1)
nanotechnologie (1)
Naopleon Bonaparte, napoleo.. (1)
nápady (1)
napájecí (1)
napájecí systém (1)
nápisy a bezpečnostní značky (1)
nápisy britské míry a váhy (1)
nápoje (3)
napojení (1)
Napoleon Bonaparte (1)
Napoleonské války (1)
nápověda (1)
napřímé daně (1)
náraz (1)
nárazoměr (1)
národní (1)
národní a mezinárodní předp.. (1)
Národní bezpečnostní program (1)
Národní databáze parkovišť (1)
národní důchod (3)
národní hospodářství (3)
národní obrození (2)
národní park (1)
národní park Podyjí (1)
národní park Šumava (1)
národní parky (2)
národní vinařské centrum (1)
národohospodářská praxe (1)
nároky na JIT dopravu (1)
nároky na telekomunikační s.. (1)
nároní (1)
nářadí (1)
nařízení (2)
nařízení ES 561/2006 (2)
nařízení ES č. 561/2006 (1)
nařízení ES č. 561/2006  (1)
nařízení vlády (1)
nasazování (1)
nástavba (1)
nástěnná malba (1)
nástin některých prvků obch.. (1)
nástroje (2)
nástroje a metody (1)
nástroje financování (1)
nástroje hospodářské politi.. (1)
nástroje kontroly (1)
nástroje marketingové komun.. (1)
nástroje marketingu (1)
nástroje měnové politiky (1)
nástroje podnikání (1)
nástroje řízení (1)
nástroje Štíhlé výroby (1)
nástroje územního plánování (1)
nástupiště (1)
náš průmysl a čsl. státní d.. (1)
nátěrová barva (1)
NATO (3)
naturální směna (1)
nature of services (1)
Naučná vlastivědná stezka (1)
naučné (2)
návěs (3)
návěsová souprava (1)
návěst (1)
návěstidlo (1)
návěsy (1)
navigace (6)
navigace pro cyklistiku (1)
navigace pro lodní turistiku (1)
navigace pro motocykly (1)
navigačné zariadenia (1)
navigační přístroje (1)
navigační systém (1)
navigační systémy (2)
navigačný satelitný sytém (1)
návody (3)
návratnost (2)
návratnost systému (1)
návrh (8)
návrh  doporučení na zlepše.. (1)
návrh a projektovanie LIS (1)
návrh a zhodnocení hospodář.. (1)
návrh bezpečnostních opatře.. (1)
návrh dalšího rozvoje (1)
návrh databáze (1)
návrh databázového systému (1)
návrh distribuční strategie (1)
návrh dopravní obsluhy (1)
návrh dopravního spojení me.. (1)
návrh implementácie outsour.. (1)
návrh infomačního systému (1)
návrh jednodenního programu (1)
návrh metodiky výběru (1)
návrh možností zlepšení pos.. (1)
návrh na opatření (1)
návrh na úpravu slev (1)
návrh na zlepšení činnosti.. (1)
návrh na zlepšení péče o zá.. (1)
návrh na zlepšení úrovně a.. (1)
návrh na změnu logistických.. (1)
návrh na zvýšení konkurence.. (1)
návrh nového trakčního vede.. (1)
návrh nových způsobů komuni.. (1)
návrh opatření (1)
návrh optimálneho variantu.. (1)
návrh organizace skladování (1)
návrh organizací (1)
návrh podnikatelské streteg.. (1)
návrh přepravy (1)
návrh rešení optimalizace (1)
návrh riešenia (1)
návrh řešení (2)
návrh řešení krizových situ.. (1)
návrh řešení na dosáhnutí s.. (1)
návrh řešení na rozvoj turi.. (1)
návrh řešení problematiky p.. (1)
návrh služeb (1)
návrh strategie dalšího roz.. (1)
návrh strojní sestavy pro z.. (1)
návrh trasy (3)
návrh vývoje celní správy (1)
návrh webu (1)
návrh zájezdu (2)
návrh zavedenia logistickéh.. (1)
návrh zlepšení (1)
návrh zlepšení interní logi.. (1)
návrh změn (1)
návrh zvolené trasy (1)
návrhová část (1)
navrhovaná řešení (1)
navrhování (1)
navrhování a tvorba databazí (1)
navrhovaný stav (1)
návrhové nástroje a prostře.. (1)
návrhy a doporučení pro pra.. (1)
návrhy a zlepšení (1)
návrhy na snížení nákladů (1)
návrhy na zlepšení (1)
návrhy na zlepšení cestovní.. (1)
návrhy na zlepšení přepravn.. (1)
návrhy na zlepšení spoluprá.. (1)
návrhy prevence trestné čin.. (1)
návrhy výletů do okolí lázní (1)
návrhy způsobů financování.. (1)
navržená trasa (2)
návštěvník (5)
návštěvnost (3)
návštěvnost a dostupnost u.. (1)
návštěvnost lázeňských míst (1)
návštěvnost památek (1)
návštěvy,hosté (1)
názory na vedení a řízení l.. (1)
názvosloví (2)
NDIC (1)
ne/invazivní (1)
neabsorpční kalkulace (1)
nebankovní úvěr (1)
nebezepečný tovar (1)
nebezpečí a výhody internetu (1)
nebezpečí při přepravě potr.. (1)
nebezpečná látka (2)
nebezpečné (1)
nebezpečné látky (4)
nebezpečné látky, chlorovod.. (1)
nebezpečné věci (5)
nebezpečné výrobky (1)
nebezpečné zboží
nebezpečný materiál (2)
nebezpečný odpad
nebezpečný tovar (2)
necenová konkurence (1)
nedání přednosti v jízdě (1)
nedobrovolná nezaměstnanost (1)
nedokonalá informace (1)
nedokonala konkurence (1)
nedokonalá konkurence (1)
nedokonalé trhy, informace.. (1)
nedokonalost trhu (1)
nedokončená (1)
nedokončená výroba (1)
nedoručená pošta (1)
nedostatek (1)
nedostatky (1)
nedostatky a klady systému (1)
nedotovaná autobusová dopra.. (1)
nedůslednost (1)
neelastická poptávka (1)
neformální (1)
nefotorealistické zobrazová.. (1)
negativa (1)
negativní (1)
negativní dopady (1)
negativní externalita (1)
negativní vlivy (1)
negativní vlivy na životní.. (1)
negativní vlivy silniční do.. (1)
Negrelli, Alois(Luigi) (1)
nehmotné dědictví (1)
nehmotný majetek (1)
nehmotný tok (1)
nehoda (2)
nehodovost
nehodovosť (2)
nehodovost v ČR (1)
Nej TV a.s. Přerov (1)
nejistoty (1)
nejkratší cesta (3)
nejlepší hodnota (1)
nejužívanější spojení (1)
největší povolené rozměry a.. (1)
nekonečné (1)
nekonečno (1)
nekonečnost (1)
nekonveční a ostatní doprava (1)
nekonvenční zemní plyn (1)
nelineární (2)
nelineární systémy (1)
něm (1)
něm. (1)
nemawashi (1)
němčina (92)
německá (3)
německá historická škola (1)
německá klassická škola (1)
německé hádanky a křížovky (2)
německé texty (1)
Německo (3)
německo-české (6)
německy (4)
německý jazyk (3)
nemoc (1)
nemoc z povolání (1)
nemocenské (1)
nemocenské pojištění (2)
nemocnice (3)
nemocniční péče (1)
nemocui z povolání (1)
nemovitá památka (1)
nemovitost (2)
nemovitosti (3)
neobchodovatelné statky (1)
neobnovitelné výrobní zdroje (1)
neočekávaná infalce (1)
neoklacisismus (1)
neoklasicismus (ekonomie) (1)
neoklasický model (1)
neoklasistická ekonomie (1)
Neolit (1)
neomezené tarify (1)
neparametrické testy (1)
nepeněžní náklady (1)
neplánované investice (1)
nepodnikatelské právnické o.. (1)
nepravidelná přeprava (1)
nepravidelné tvary,stupňová.. (1)
nepřetržitá změna (1)
nepřímá distribuce (1)
nepřímá kontrola (1)
nepřímé daně (1)
nepřímé metody výroby (1)
nepřímé náklady (1)
nepřiměřená rychlost (1)
nepřímý řetězec (1)
nepřímý vývoz (1)
nepříznivý výběr (1)
Neratovice (1)
nerostné (1)
nerostné hmoty (1)
nerostné suroviny (4)
nerostné suroviny těžené v.. (1)
nerosty (1)
nerovnice (6)
nerovnoměrné (1)
nerovnost (1)
nerovnováha (1)
nerovnovážné ceny (1)
nerozhodnost (1)
nerudní suroviny (1)
neshody (1)
nesolventnost (1)
nesprávné předjíždění (1)
nesprávný způsob jízdy (1)
nestacionární magn. pole (1)
nestátní organizace (1)
NET (1)
NETCO (1)
netrpělivost spotřeby (1)
Nette (1)
Nette Framework (1)
Netware (1)
Netwoek marketing (1)
Network analyse (1)
network in english (1)
Network News (1)
networking a spolupráce (1)
Neu im Betrieb (2)
neúčelové (1)
neurální (1)
neurčitý integrál (1)
neuronové sítě (1)
neustálé zlepšování (1)
neustálý vývoj (1)
neutrální měnová politika (1)
neverbální (1)
neviditelá ruka trhu (2)
nevládní (1)
nevládní organizace (1)
nevýhody železniční dopravy (1)
nevylučitelnost ze spotřeby (1)
nevýrobní sféra (1)
new business (1)
New English File (2)
New ideas (1)
new ideas (1)
New products (1)
New words and phrases (1)
New York (1)
nezaměstananost (1)
nezaměstnaní (1)
nezamestnanosť (1)
nezaměstnanost (25)
nezaměstnanost v tržní ekon.. (1)
nezaměstnaný (1)
nezaměstnatnost (1)
nezavislá poptávka (1)
nezbytná doprava (1)
neziskové (2)
neziskové organizace (8)
neziskový sektor (1)
nezletilý (1)
neželezné kovy (1)
neživotní pojištění (4)
NFC (1)
Nikecell Kft. (1)
Nitransky kraj (1)
Nitranský kraj (1)
Nízkonákladová doprava, spo.. (1)
nízkonákladová letecká spol.. (1)
nízkonákladový model (1)
nízkoobrátkové zboží (1)
nízkopaměťová rozvodna (1)
nízkorychlostní kontrolní v.. (1)
nízkozdvižný vozík (1)
Nobelova cena (3)
Nobelovy ceny (1)
nočné linky (1)
NodeJS (1)
NohelGarden (1)
nominální (2)
nominální HDP (1)
nominální hodnota (1)
nominální měnový kurz (2)
nominální mzda (2)
nominální peněžní zásoba (1)
nominální proměnná (1)
nominální šok (1)
nominální úroková míra (2)
nominální úspory (1)
non-profit (1)
Non-Vessel Operating Common.. (1)
NOR (1)
norma (5)
norma CSN (1)
norma CSN 73 6102 (1)
norma ČSN EN 13816 (1)
norma ISO (2)
normalizace a normální formy (1)
normalizace výroby (1)
normální rozdělení (2)
normativ (1)
normativní akty (1)
normativní základna (1)
normativy (2)
normování (3)
normování práce (1)
normy
normy  VW koncernu (1)
normy a technické podmínky.. (1)
normy ISO (1)
normy obsluhy (1)
normy početního stavu (1)
normy spotřeby materiálu (1)
normy spotřeby práce (1)
normy výkonu (1)
normy zásob (1)
Norton Commander (1)
nositelé (1)
nosnost (1)
nostalgická jízda (1)
notace (1)
notář (1)
notář a jeho úlohy (1)
notářská komora v SR (1)
notářské služby notáři v ČR.. (1)
notářský centrální registr (1)
notářství (1)
Notoc (1)
nouns (1)
nouzové záchranné prostředk.. (1)
nouzové zásobování (1)
nová hedvábná stezka (1)
nová optika (1)
nová organizace sítě sběrné.. (1)
nová technologie (1)
nové (1)
nové pojmy (1)
nové produkty (1)
nové technologie (3)
nové trendy (1)
nové trendy výzkumu (1)
nové tržní prostředí (1)
nové tváře české literatury (1)
Nové Zámky (1)
nové způsoby vzdělávání (1)
novela exekučního řádu (1)
novely (1)
noví keynesiánci (1)
noviny (1)
novověk (1)
novozélandská fauna (1)
novozélandská flóra (1)
novozélandská města (1)
novozélandská příroda (1)
novozélandské dějiny (1)
novozélandské kulturní pamá.. (1)
novozélandské přírodní pamá.. (1)
Nový Jičín (1)
nový nákup (1)
nový občanský zákoník (1)
nový produkt (3)
nový sklad (1)
Nový Zéland (3)
nula (1)
nulová hypotéza (1)
numbers (1)
numerická proměnná (1)
numerický a alfanumerický k.. (1)
NURBS (1)
nutné podmínky pro zajištěn.. (1)
NVOCC (1)
V závorkách je uveden počet výskytů každého termínu.